Opinia 20/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy szwedzki organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)

3 October 2018
Opinia 20/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy szwedzki organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO) 362.83 KB
Members: