Nuomonė Nr. 20/2018 dėl Švedijos kompetentingos priežiūros institucijos parengto duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (BDAR 35 straipsnio 4 dalis)

3 October 2018
Nuomonė Nr. 20/2018 dėl Švedijos kompetentingos priežiūros institucijos parengto duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (BDAR 35 straipsnio 4 dalis) 392.51 KB
Members: