Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Opinion 15/2019 on the draft decision of the competent supervisory authority of the United Kingdom regarding the Binding Corporate Rules of Equinix Inc.

08 October 2019
Atzinums 15/2019 par Apvienotās Karalistes kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz Equinix Inc. saistošajiem uzņēmuma noteikumiem  114.6 KB
Dalībvalstis: