Europejska Rada Ochrony Danych

Opinion 14/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Latvia regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Opinia 14/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy łotewski organ nadzorczy  1.26 MB
Państwa członkowskie: