Arvamus nr 12/2018, milles käsitletakse Itaalia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu