Становище 12/2018 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Италия във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните

3 October 2018
Становище 12/2018 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Италия във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните 894.52 KB
Members: