Lausunto 32/2021, joka koskee asetuksen (EU) 2016/679 nojalla annettua Euroopan komission ehdotusta täytäntöönpanopäätökseksi henkilötietojen suojan riittävästä tasosta Korean tasavallassa.