Становище 32/2021 относно проекта на Решение за изпълнение на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС ) 2016/679 относно адекватното ниво на защита на личните данни в Република Корея