L-Opinjoni 23/2018 dwar il-proposti tal-Kummissjoni dwar l-Ordnijiet Ewropej ta’ Produzzjoni u Preservazzjoni għall-evidenza elettronika f’materji kriminali (Artikolu 70(1)(b))