Európsky výbor pre ochranu údajov

EDPB

Filters

Pages

Stanovisko č. 3/2019 týkajúce sa otázok a odpovedí o vzájomnom pôsobení medzi nariadením o klinickom skúšaní (CTR) a všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) [podľa článku 70 ods. 1 písm. b)]

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Stanovisko č. 3/2019týkajúce sa otázokaodpovedí ovzájomnom pôsobení medzi nariadenímoklinickom skúšaní (CTR)avšeobecným nariadenímoochrane údajov (GDPR) [podľa článku 70ods. 1 písm. b)]  166.43 KB

Agenda of Sixth Plenary

22 January 2019

Agenda of sixth plenary

Agenda of Sixth plenary  472.54 KB

Pages