Európsky výbor pre ochranu údajov

EDPB

Filters

Pages

Informácia o záväzných vnútropodnikových pravidlách (BCR) pre spoločnosti, pre ktoré je Úrad komisára pre informácie (ICO) vedúcim dozorným orgánom pre BCR

12 February 2019
Informácia ozáväzných vnútropodnikových pravidlách (BCR) pre spoločnosti, pre ktoré je Úrad komisára preinformácie (ICO) vedúcim dozorným orgánom pre BCR  52.22 KB

Tiedote yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista tiedonsiirroista sopimuksettoman brexitin tapauksessa

12 February 2019
Informácia o prenose údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre prípad brexitu bez dohody  522.14 KB

Pracovný program EDPB na roky 2019/2020

12 February 2019
Pracovný program EDPB na roky 2019/2020  88.29 KB

Pages