Europejska Rada Ochrony Danych

EDPB

Filters

Pages

Opinia 16/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego belgijskiego organu nadzorczego dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych ExxonMobil Corporation

12 November 2019
Opinia 16/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego belgijskiego organu nadzorczego dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych ExxonMobil Corporation  240.54 KB

Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w kontekście świ

16 October 2019
Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w kontekście świadczenia usług online na rzecz osób, których dane dotyczą  424.6 KB

Opinia 15/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix Inc.

08 October 2019
Opinia 15/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix Inc.  239.94 KB

[CURRENT] Regulamin wewnętrzny

10 September 2019

Version 3, as last modified and adopted on 10 September 2019.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 10.09.2019  740.79 KB

EDPB Annual report 2018

16 July 2019

Executive summary: DOWNLOAD

 3.67 MB

Opinia nr 8/2019 w sprawie właściwości organu nadzorczego w przypadku zmiany okoliczności związanych z główną lub pojedynczą jednostką organizacyjną

12 July 2019
Opinia nr 8/2019 w sprawie właściwości organu nadzorczego w przypadku zmiany okoliczności związanych z główną lub pojedynczą jednostką organizacyjną  453.93 KB

Pages