ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Letter to Civil Liberties Union for Europe, Access Now and the Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) — 03/06/2020

03 June 2020
Letter to Civil Liberties Union for Europe, Access Now and the Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)  73.14 KB
Statement on restrictions on data subject rights in connection to the state of emergency in Member States  83.46 KB
Κράτη μέλη: