ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation - version adopted after public consultation

23 January 2019
Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Art. 42 & 43 of the Regulation  1.06 MB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: