Linji Gwida 03/2020 dwar l-ipproċessar ta’ data dwar issaħħa għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika fil-kuntest tattifqigħa tal-COVID-19