Насоки 03/2020 относно обработването на данни за здравословното състояние с научноизследователска цел в контекста на пандемията от COVID-19