Evropski odbor za varstvo podatkov

Delovna skupina iz člena 29

Delovna skupina iz člena 29 je neodvisna evropska delovna skupina, ki je bila do 25. maja 2018 (začetek uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov) pristojna za obravnavo vprašanj v zvezi z varstvom zasebnosti in osebnih podatkov. Vse arhivirane novice o Delovni skupini iz člena 29 so na voljo tukaj:

 

Delovna skupina iz člena 29