Evropski odbor za varstvo podatkov - 42. plenarno zasedanje: Predstavitev dveh novih sklopov standardnih pogodbenih določil; Evropski odbor za varstvo podatkov sprejel Izjavo o Uredbi o e-zasebnosti

20 November 2020

Bruselj, 20. novembra - Evropski odbor za varstvo podatkov se je 19. novembra sestal na 42. plenarnem zasedanju. Evropska komisija je na plenarnem zasedanju predstavila dva nova sklopa osnutkov standardnih pogodbenih določil, Evropski odbor za varstvo podatkov pa je sprejel Izjavo o prihodnji Uredbi o e-zasebnosti.

Evropska komisija je predstavila dva osnutka standardnih pogodbenih določil: en sklop standardnih pogodbenih določil za pogodbe med upravljavci in obdelovalci ter drugega za prenose podatkov zunaj EU. Osnutek standardnih pogodbenih določil za pogodbe med upravljavci in obdelovalci je popolnoma nov in ga je Komisija pripravila v skladu s členom 28(7) Splošne uredbe o varstvu podatkov in členom 29(7) Uredbe 2018/1725. Ta standardna pogodbena določila bodo imela vseevropski učinek, njihov cilj pa bo zagotoviti popolno uskladitev in pravno varnost po vsej EU v zvezi s pogodbami med upravljavci in njihovimi obdelovalci. Poleg tega je Komisija predstavila še en sklop standardnih pogodbenih določil za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu s členom 46(2)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ta standardna pogodbena določila bodo nadomestila obstoječa standardna pogodbena določila za mednarodne prenose, ki so bila sprejeta na podlagi Direktive 95/46 in jih je bilo treba posodobiti, da se uskladijo z zahtevami iz Splošne uredbe o varstvu podatkov in s sodbo Sodišča EU v zadevi Schrems II, ter tako, da bolje odražajo razširjeno uporabo novih in bolj zapletenih postopkov obdelave, ki pogosto vključujejo več uvoznikov in izvoznikov podatkov. Komisija je Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov zaprosila za skupno mnenje o izvedbenih aktih o obeh sklopih standardnih pogodbenih določil.

Predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov Andrea Jelinek je izjavila: „Nova standardna pogodbena določila za prenos osebnih podatkov v tretje države so bila težko pričakovana, zato je pomembno poudariti, da niso vsesplošna rešitev za prenos podatkov po sodbi Schrems II. Čeprav so posodobljena standardna pogodbena določila pomemben del sestavljanke in predstavljajo pomemben razvoj, bodo morali izvozniki podatkov še vedno sestavljanko dokončati sami. Potreben je  pristop »korak za korakom« iz priporočil Evropskega odbora za varstvo podatkov glede dopolnilnih ukrepov, da se raven varstva prenesenih podatkov uskladi s standardom EU o bistveni enakovrednosti. Odbor bo skupaj z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov na povabilo Evropske komisije temeljito pripravil skupno mnenje o dveh sklopih osnutkov standardnih pogodbenih določil.“

Priporočila 1/2020 o dopolnilnih ukrepih: Člani odbora so se na plenarnem zasedanju odločili podaljšati rok za javno posvetovanje glede Priporočil o ukrepih, ki dopolnjujejo orodja za prenos, da se zagotovi skladnost z ravnjo varstva osebnih podatkov v EU, in sicer od 30. novembra 2020 do 21. decembra 2020.

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel Izjavo o prihodnji Uredbi o e-zasebnosti ter o prihodnji vlogi nadzornih organov in Evropskega odbora za varstvo podatkov v zvezi s tem. Evropski odbor za varstvo podatkov je izrazil zaskrbljenost zaradi nekaterih novih usmeritev na razpravah na Svetu v zvezi z izvrševanjem prihodnje Uredbe o e-zasebnosti, kar bi lahko privedlo do razdrobljenega nadzora, zapletenosti postopkov ter pomanjkanja doslednosti in pravne varnosti za posameznike in podjetja. Evropski odbor za varstvo podatkov poudarja, da se številne določbe prihodnje Uredbe o e-zasebnosti nanašajo na obdelavo osebnih podatkov ter da so številne določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in Uredbe o e-zasebnosti tesno prepletene. Skladna razlaga in izvrševanje obeh sklopov pravil, ko zajemata varstvo osebnih podatkov, bi bila torej uresničena na čim bolj učinkovit način, če bi se izvrševanje navedenih delov Uredbe o e-zasebnosti in Splošne uredbe o varstvu podatkov zaupalo istemu organu.

Predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov Andrea Jelinek je dodala: „Nadzor nad dejavnostmi obdelave osebnih podatkov v skladu z Uredbo o e-zasebnosti bi bilo treba zaupati istim nacionalnim organom, ki so odgovorni za izvrševanje Splošne uredbe o varstvu podatkov. To bo zagotovilo visoko raven varstva podatkov, enake konkurenčne pogoje ter usklajeno razlago in izvrševanje elementov za obdelavo osebnih podatkov iz Uredbe o e-zasebnosti po vsej EU.“

Evropski odbor za varstvo podatkov je poudaril tudi potrebo po čimprejšnjem sprejetju nove uredbe.

Evropski odbor za varstvo podatkov je dodal, da ta izjava ne posega v prejšnja stališča odbora, vključno z njegovo izjavo iz marca 2019 in maja 2018, ter ponovil, da prihodnja Uredba o e-zasebnosti nikakor ne bi smela znižati ravni varstva, ki jo zagotavlja sedanja Direktiva o e-zasebnosti, in da bi morala Splošno uredbo o varstvu podatkov dopolniti z dodatnimi močnimi jamstvi za zaupnost in zaščito vseh vrst elektronskih komunikacij.

Opomba urednikom:
Opozoriti je treba, da se za vse dokumente, sprejete na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, opravijo potrebni pravni, jezikovni in oblikovni pregledi ter da bodo ti dokumenti, ko bodo dokončani, na voljo na spletnem mestu Evropskega odbora za varstvo podatkov.

EDPB_Press Release_2020_19