Európsky výbor pre ochranu údajov

Súbory cookie

Súbory cookie, fingeprinting zariadení a dátové logy

Na technické fungovanie nášho webového sídla a na vytváranie štatistík používame súbory cookie, fingeprinting zariadenia a dátové logy.

Súbory cookie

Súbor cookie je malý údaj, ktorý webové sídlo uchováva na počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka.

Súbory cookie hostiteľskej domény sú zadávané webovým sídlom. Tieto súbory cookie môže čítať iba uvedené webové sídlo.  Webové sídlo môže využívať aj externú službu na analýzu spôsobu, akým ľudia používajú webové sídlo. Europa Analytics je podniková analytická služba používaná Európskou komisiou. Hodnotí efektívnosť webového sídla EDPB prevádzkovaného Európskou komisiou.

Služba Europa Analytics zadáva svoje vlastné súbory cookie. Európska komisia si zachováva plnú kontrolu nad údajmi zhromažďovanými prostredníctvom súborov cookie hostiteľskej domény tak, že ich uchováva na serveroch, ktoré sú v jej úplnom vlastníctve a kontrole. Údaje nie sú poskytované žiadnej inej organizácii na marketingové účely, účely prieskumu trhu ani na komerčné účely.

Súbor cookie hostiteľskej domény obsahuje tieto informácie:

  • náhodné jedinečné IČ návštevníka
  • čas prvej návštevy konkrétneho návštevníka,
  • čas predchádzajúcej návštevy konkrétneho návštevníka,
  • počet návštev konkrétneho návštevníka.

Trvalé súbory cookie sa ukladajú na zariadenie a nie sú vymazané automaticky po zatvorení prehliadača. Pre trvalé súbory cookie je generované náhodné IČ, ktoré umožňuje službe Europa Analytics odhaliť, kedy sa používateľ vráti na webové sídlo.

Platnosť všetkých súborov cookies sa skončí po 13 mesiacoch.

Fingerprinting zariadenia

Služba Europa Analytics využíva mechanizmus deidentifikácie IP, ktorý automaticky zamaskuje časť IP (internetový protokol) každého návštevníka, čím účinne znemožní identifikovať konkrétneho návštevníka služby Europa prostredníctvom jedinej IP adresy.

Fingerprint zariadenia sú informácie zozbierané o vzdialenom počítačovom zariadení na účely identifikácie. Tieto fingerprinty môžu byť použité na identifikáciu jednotlivých používateľov alebo zariadení, a to aj keď súbory cookie sú vypnuté. Platnosť fingerprintu zariadenia sa skončí po 30 minútach. Ak si však používateľ zvolí opt-out (odmietnutie sledovania aktivít používateľa), nevykoná sa žiadny fingerprinting zariadenia.

Dátové logy

Logy sú textové súbory, ktoré ukladajú informácie na server. Na analytické účely sa uchovávajú ďalej uvedené logy, pokiaľ si používateľ nezvolí opt-out:

  • IP adresa (maskovaná), poloha, dátum a čas a čas v časovom pásme návštevníka,
  • názov, URL prezeranej stránky a URL stránky, ktorá bola zobrazená pred aktuálnou stránkou,
  • informácie o použitom zariadení (rozlíšenie obrazovky, stolový počítač/tablet/mobil, značka, model atď.) a o internetovom pripojení (rýchlosť stránky),
  • operačný systém, verzia prehliadača, zásuvné moduly podporované prehliadačom,
  • vyhľadávanie webových sídiel a súbory, na ktoré používateľ klikol a ktoré prevzal, a prepojenia na externé domény, na ktoré používateľ klikol,
  • hlavný jazyk používaného prehliadača a jazyk navštívenej stránky.

Odmietnutie sledovania aktivít používateľa

Skúsenosti týkajúce sa prehliadania sa štandardne sledujú prostredníctvom služby Europa Analytics, okrem iného na tvorbu štatistiky. Je možné odmietnuť sledovanie aktivít používateľa (opt-out)kliknite sem.

Ak si zvolíte opt-out, dostanete súbor cookie na opt-out (piwik_ignore), aby bolo vaše rozhodnutie zapamätané.

Ak deaktivujete súbory cookie z prehliadača, nemôžete účinne odmietnuť sledovanie vašich aktivít, pretože súbor cookie piwik_ignore nebude možné uložiť. V tomto prípade si pozrite časť Nesledovať preferencie ďalej.

Nesledovať preferencie

Funkcia „Do not track“ (Nesledovať aktivitu) umožňuje návštevníkom odmietnuť sledovanie ich aktivít webovými sídlami na akýkoľvek účel vrátane používania analytických služieb, reklamných sietí a sociálnych platforiem. 

Ak na vašom webovom prehliadači aktivujete funkciu „Do not track“, služba Europa Analytics bude rešpektovať vašu voľbu; služba Europa Analytics nebude sledovať žiadnych návštevníkov so súborom cookie piwik_ignore; funkcia  „Do not track“ nefunguje s prehliadačom Internet Explorer, zvoľte opt-out.

Obmedzený prístup k informáciám

Celá analytická dátová komunikácia je zakódovaná prostredníctvom protokolu HTTPS. Analytické správy vytvorené službou Europa Analytics sú dostupné len prostredníctvom Autentifikačného systému Európskej komisie (ECAS) pre oprávnených zamestnancov Komisie, ktorí pracujú so zdrojovým kódom Piwik, príslušných zamestnancov európskych inštitúcií alebo riadne oprávnených externých subdodávateľov, od ktorých sa môže vyžadovať, aby analyzovali, vyvíjali a/alebo pravidelne udržiavali niektoré webové sídla.

Logy návštevníkov

Služba Europa Analytics automaticky vymaže logy návštevníkov po 13 mesiacoch. Európska komisia na neobmedzené obdobie uchováva súhrnné údaje na analytické účely.

Kontakt

Osobitné otázky týkajúce sa uchovávania a používania údajov služby Europa Analytics alebo žiadosti o ďalšie informácie o politike EDPB týkajúcej sa súborov cookie je možné zasielať nášmu správcovi webových stránok.