ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Cookies

Cookies, ψηφιακό αποτύπωμα και αρχεία καταγραφής δεδομένων

Χρησιμοποιούμε cookies, ψηφιακό αποτύπωμα και αρχεία καταγραφής δεδομένων για την τεχνική λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται από έναν δικτυακό τόπο στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του επισκέπτη.

Τα cookies κατόχου ιστοσελίδας (first-party cookies) εγκαθίστανται από τον δικτυακό τόπο. Μόνο ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος μπορεί να διαβάσει αυτά τα cookies. Ο δικτυακός τόπος μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει κάποια εξωτερική υπηρεσία για να αναλύσει με ποιον τρόπο τον χρησιμοποιούν οι επισκέπτες του. Η Europa Analytics είναι η υπηρεσία ανάλυσης εταιρικών δεδομένων που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του δικτυακού τόπου του ΕΣΠΔ, ο οποίος φιλοξενείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Europa Analytics εγκαθιστά τα δικά της cookies. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies κατόχου ιστοσελίδας, αποθηκεύοντας τα δεδομένα σε διακομιστές που ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχονται από αυτή. Τα δεδομένα δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε κανέναν άλλο οργανισμό για σκοπούς εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς ή για εμπορικούς σκοπούς.

Τα cookies κατόχου ιστοσελίδας περιέχουν τις εξής πληροφορίες:

  • τυχαίο μοναδικό αναγνωριστικό επισκέπτη
  • χρόνο πρώτης επίσκεψης για τον συγκεκριμένο επισκέπτη
  • χρόνο προηγούμενης επίσκεψης για τον συγκεκριμένο επισκέπτη
  • αριθμό επισκέψεων για τον συγκεκριμένο επισκέπτη

Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή και δεν διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Για τα μόνιμα cookies, δημιουργείται ένα τυχαίο αναγνωριστικό, το οποίο επιτρέπει στην Europa Analytics να αναγνωρίζει πότε επιστρέφει ο επισκέπτης στον δικτυακό τόπο.

Όλα τα cookies λήγουν μετά την παρέλευση 13 μηνών.

Ψηφιακό αποτύπωμα

Η Europa Analytics χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό απόκρυψης στοιχείων της διεύθυνσης IP, ο οποίος καλύπτει αυτόματα ένα τμήμα της διεύθυνσης IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) κάθε επισκέπτη, ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση συγκεκριμένου επισκέπτη της Europa αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης IP.

Το ψηφιακό αποτύπωμα συνίσταται σε πληροφορίες που συλλέγονται για μια απομακρυσμένη ηλεκτρονική συσκευή για λόγους ταυτοποίησης. Αυτά τα αποτυπώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση μεμονωμένων χρηστών ή συσκευών, ακόμη κι όταν τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Το ψηφιακό αποτύπωμα λήγει μετά την παρέλευση 30 λεπτών. Ωστόσο, εάν ο χρήστης επιλέξει να εξαιρεθεί δεν πραγματοποιείται λήψη ψηφιακού αποτυπώματος.

Αρχεία καταγραφής δεδομένων

Τα αρχεία καταγραφής δεδομένων είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορίες στον διακομιστή. Τα ακόλουθα αρχεία καταγραφής διατηρούνται για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων, εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει να εξαιρεθεί.

  • διεύθυνση IP (με απόκρυψη), τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα στην τοπική ζώνη ώρας του επισκέπτη·
  • τίτλος, διεύθυνση URL της σελίδας που προβάλλεται και διεύθυνση URL της σελίδας που προβαλλόταν πριν από την τρέχουσα σελίδα·
  • πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείται (ανάλυση οθόνης, υπολογιστής/ταμπλέτα/κινητό, μάρκα, μοντέλο, κ.λπ.) και τη σύνδεση στο διαδίκτυο (ταχύτητα σελίδας)·
  • λειτουργικό σύστημα, έκδοση προγράμματος περιήγησης, προσθήκες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα περιήγησης·
  • αναζήτηση στον δικτυακό τόπο και αρχεία που επιλέχθηκαν και λήφθηκαν, καθώς και σύνδεσμοι για εξωτερικούς τομείς που επιλέχθηκαν·
  • κύρια γλώσσα του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται και γλώσσα της σελίδας στην οποία πραγματοποιείται επίσκεψη.

Εξαίρεση από την καταγραφή (opt-out)

Από προεπιλογή, η εμπειρία περιήγησης στο διαδίκτυο καταγράφεται από την Europa Analytics, μεταξύ άλλων, για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης από την καταγραφή (opt-out), πατώντας εδώ.

Εάν επιλέξετε να μην καταγράφεται η δραστηριότητά σας, θα λάβετε ένα cookie εξαίρεσης (piwik_ignore), ώστε να καταγραφεί στη μνήμη η απόφασή σας.

Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης, δεν θα μπορείτε στην ουσία να εξαιρεθείτε, καθώς δεν θα μπορεί να αποθηκευτεί το cookie piwik_ignore. Σε αυτή την περίπτωση, δείτε στη συνέχεια τις προτιμήσεις «Do not track» («Να μην γίνεται εντοπισμός»).

Προτιμήσεις «Do not track»

Η προτίμηση «Do not track» επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν να μην καταγράφεται η δραστηριότητά τους από τους δικτυακούς τόπους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων, διαφημιστικών δικτύων και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. 

Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή στο πρόγραμμα περιήγησης, η Europa Analytics θα σεβαστεί την επιλογή σας· η δραστηριότητα όλων των επισκεπτών με το cookie piwik_ignore δεν θα καταγράφεται από την Europa Analytics· η επιλογή «Do not track» δεν λειτουργεί στον Internet Explorer, οπότε θα πρέπει να εξαιρεθείτε.

Περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες

Κάθε μεταφορά δεδομένων σχετική με ανάλυση δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS. Η πρόσβαση στις εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων που καταρτίζονται από την Europa Analytics επιτρέπεται μέσω του Συστήματος Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission Authentication System), μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιτροπής που χειρίζεται το Piwik, στο προσωπικό των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή σε εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να είναι επιφορτισμένοι με την ανάλυση, την ανάπτυξη και/ή την τακτική συντήρηση ορισμένων δικτυακών τόπων.

Αρχεία καταγραφής επισκεπτών

Η Europa Analytics διαγράφει αυτόματα τα αρχεία καταγραφής των επισκεπτών μετά την παρέλευση 13 μηνών. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία αποθηκεύονται επ’ αόριστον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς ανάλυσης.

Επικοινωνία

Συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων από την Europa Analytics ή αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί το ΕΣΠΔ όσον αφορά τα cookies μπορούν να υποβάλλονται στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου μας.