Delovna skupina iz člena 29

Delovna skupina iz člena 29 je neodvisna evropska delovna skupina, ki je bila do 25. maja 2018 (začetek uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov) pristojna za obravnavo vprašanj v zvezi z varstvom zasebnosti in osebnih podatkov. Vse arhivirane novice o Delovni skupini iz člena 29 so na voljo tukaj:

 

Delovna skupina iz člena 29