Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Locekļi

Austria

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-42
1030 Wien
Tel. +43 1 52152 2550
email: dsb@dsb.gv.at
Website: http://www.dsb.gv.at/

Member: Dr Andrea JELINEK, Director

    

Belgium

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles - Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
email: contact@apd-gba.be
Website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Member: Mr David Stevens, President

  

Bulgaria

Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. + 359 2 915 3580
Fax +359 2 915 3525
email: kzld@cpdp.bg
Website: https://www.cpdp.bg/

Member: Mr Ventsislav KARADJOV, Chairman of the Commission for Personal Data Protection

  

Croatia

Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
email: azop@azop.hr
Website: http://www.azop.hr/

Member: Mr Anto RAJKOVAČA, Director

  

Cyprus

Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
email: commissioner@dataprotection.gov.cy
Website: http://www.dataprotection.gov.cy/

Member: Ms Irene LOIZIDOU NIKOLAIDOU, Commissioner for Personal Data Protection

  

Czech Republic

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
email: posta@uoou.cz
Website: http://www.uoou.cz/

Member: Ms Ivana JANŮ, President

  

Denmark

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
email: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk/

Member: Ms Cristina Angela GULISANO, Director

  

Estonia

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Tatari 39
10134 Tallinn
Tel. +372 6828 712
email: info@aki.ee
Website: http://www.aki.ee/

Member: Ms Pille Lehis, Director General

  

European Data Protection Supervisor

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
Office: Rue Montoyer 30, 6th floor
Tel. +32 2 283 19 00
Fax +32 2 283 19 50
email: edps@edps.europa.eu  
Website: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

Member: Mr Giovanni BUTTARELLI, European Data Protection Supervisor

  

Finland

Office of the Data Protection Ombudsman
P.O. Box 800
FIN-00521 Helsinki
Tel. +358 29 56 66700
Fax +358  29 56 66735
email: tietosuoja@om.fi
Website: http://www.tietosuoja.fi/en/

Member: Mr Reijo AARNIO, Ombudsman

  

France

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy
 TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
email:
Website: http://www.cnil.fr/

Member: Ms Marie-Laure DENIS, President of CNIL

  

Germany

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
email: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/

Member and joint representative: Mr Ulrich KELBER Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Vācijas Federālā DAI ir Vācijas datu aizsardzības iestāžu apvienotais pārstāvis EDAK. Turklāt federālā komisāra kompetencē ir vienotā kontaktpunkta darbības joma saskaņā ar regulu un valsts tiesību aktiem.

Apvienoto pārstāvi pārstāv “Länder” (federālo zemju) uzraudzības iestādes vadītājs ....

Vācijā datu aizsardzības jomā pastāv dalītas pilnvaras dažādu Vācijas datu aizsardzības uzraudzības iestāžu starpā. Kompetentās iestādes var identificēt saskaņā ar turpmāk sniegto sarakstu: https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  

Greece

Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
email: contact@dpa.gr
Website: http://www.dpa.gr/

Member: Mr Konstantinos Menoudakos, President of the Hellenic Data Protection Authority 

  

Hungary                                   

Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
email: peterfalvi.attila@naih.hu
Website: http://www.naih.hu/

Member: Dr Attila PÉTERFALVI, President of the National Authority for Data Protection and Freedom of Information

  

Ireland

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square
Dublin 2
D02 RD28
Ireland
Tel.  +353 76 110 4800
email: info@dataprotection.ie
Website: http://www.dataprotection.ie/

Member: Ms Helen DIXON, Data Protection Commissioner 

  

Italy

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 3785
email: garante@garanteprivacy.it
Website: http://www.garanteprivacy.it/

Member: Mr Antonello SORO, President of Garante per la protezione dei dati personali 

  

Latvia

Data State Inspectorate
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
email: info@dvi.gov.lv
Website: http://www.dvi.gov.lv/

Member: Ms DAIGA AVDEJANOVA, Director of Data State Inspectorate 

  

Lithuania

State Data Protection Inspectorate
A. Juozapaviciaus str. 6
LT-09310 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
email: ada@ada.lt
Website: http://www.ada.lt/

Member: Mr Raimondas Andrijauskas, Director of the State Data Protection Inspectorate

  

Luxembourg

Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
email: info@cnpd.lu
Website: http://www.cnpd.lu/

Member: Ms Tine A. LARSEN, President of the Commission Nationale pour la Protection des Données 

  

Malta

Office of the Information and Data Protection Commissioner
Second Floor, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
email: idpc.info@idpc.org.mt
Website: http://www.idpc.org.mt/

Member: Mr Saviour CACHIA, Information and Data Protection Commissioner 

  

Netherlands

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Member: Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of the Autoriteit Persoonsgegevens

  

Poland

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Personal Data Protection Office)
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 531 03 00
Fax +48 22 531 03 01
email: kancelaria@uodo.gov.pl; zwme@uodo.gov.pl
Website: https://uodo.gov.pl/

Member: Mr Jan NOWAK, President of the Personal Data Protection Office

  

Portugal

Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
Av. D. Carlos I, 134, 1º
1200-651 Lisboa
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
email: geral@cnpd.pt
Website: http://www.cnpd.pt/

Member: Ms Filipa CALVÃO, President, Comissão Nacional de Protecção de Dados

  

Romania

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 31 805 9211
Fax +40 31 805 9602
email: anspdcp@dataprotection.ro
Website: http://www.dataprotection.ro/

Member: Ms Ancuţa Gianina OPRE, President of the National Supervisory Authority for Personal Data Processing

  

Slovakia

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
email: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/

Member: Ms Soňa PŐTHEOVÁ, President of the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic 

  

Slovenia

Information Commissioner of the Republic of Slovenia
Ms Mojca Prelesnik
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
email: gp.ip@ip-rs.si
Website: https://www.ip-rs.si/

Member: Ms Mojca PRELESNIK, Information Commissioner of the Republic of Slovenia

  

Spain

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel. +34 91 266 3517
Fax +34 91 455 5699
email: internacional@aepd.es
Website: https://www.aepd.es/

Member : Ms María del Mar España Martí, Director of the Spanish Data Protection Agency

  

Sweden

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
email: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: http://www.datainspektionen.se/

Member: Ms Lena Lindgren Schelin, Director General of the Data Inspection Board 

  

United Kingdom

The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 700
email: casework@ico.org.uk
Website: https://ico.org.uk

Member: Ms Elizabeth DENHAM, Information Commissioner

  

  

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumu no 2018. gada 20. jūlija EEZ valstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija kļuva par Valdes loceklēm bez balsstiesībām un bez tiesībām tikt ievēlētām par priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (skatīt EEZ faktu lapu).

Iceland

Persónuvernd
Rauðarárstígur 10
105 Reykjavík
Tel: +354 510 9600
email: postur@dpa.is
Website: https://www.personuvernd.is or https://www.dpa.is

Ms Helga Þórisdóttir, Commissioner

  

Liechtenstein

Data Protection Office, Principality of Liechtenstein
Städtle 38
9490 Vaduz
Principality of Liechtenstein
Tel. +423 236 6090
email: info.dss@llv.li
Website: https://www.datenschutzstelle.li

Member: Dr Marie-Louise Gächter, Commissioner

  

Norway

Datatilsynet
Tollbugata 3
0152 Oslo
Tel +47 22 39 69 00
email: postkasse@datatilsynet.no
Website: www.datatilsynet.no

Member: Mr Bjørn Erik THON, Director