Statement of the EDPB on the data protection impacts of economic concentration

27 August 2018
Dikjarazzjoni tal-BEPD dwar ir-riperkussjonijiet tal-konċentrazzjoni ekonomika fuq il-protezzjoni tad-data 25.28 KB
Members: