Advies 6/2020 over het ontwerpbesluit van de Spaanse toezichthoudende autoriteit betreffende de bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkingsverantwoordelijken van de Fujikura Automotive Europe Group (FAE-groep)