Arvamus 6/2020 Hispaania järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb kontserni Fujikura Automotive Europe Group vastutava töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju