Yttrande 6/2020 om den spanska tillsynsmyndighetens utkast till beslut om de bindande företagsbestämmelserna för personuppgiftsansvariga inom koncernen Fujikura Automotive Europe