Arvamus nr 3/2018, milles käsitletakse Bulgaaria pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest