Avizul nr. 3/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Bulgaria