Становище 2/2018 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Белгия във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 4 от ОРЗД)

3 October 2018
Становище 2/2018 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Белгия 378.99 KB
Members: