Становище 16/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Чешката република относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)