Stanovisko č. 3/2019 týkajúce sa otázok a odpovedí o vzájomnom pôsobení medzi nariadením o klinickom skúšaní (CTR) a všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) [podľa článku 70 ods. 1 písm. b)]

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Становище 3/2019 относно документа „Въпроси и отговори относно взаимодействието между Регламента за клиничните изпитвания (РКИ) и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) (член70, параграф1, букваб) 158.24 KB
Members: