Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Italy

Filters

Opinion 12/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Italy regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Opinjoni 12/2018 dwar l-abbozz tal-lista tal-awtorità superviżorja kompetenti tal-Italja rigward l-attivitajiet ta’ pproċessar soġġetti għat-talba ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data  979.18 KB