Evropski odbor za varstvo podatkov

EDPB Response to MEP Moritz Körner regarding concerns in relation to Airbnb

09 July 2020
EDPB Letter to MEP Körner  61.23 KB
Države članice :