Εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων Επεξεργασία υψηλού κινδύνου

25 May 2018

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΟΕ29 σχετικά με τον ΓΚΠΔ.

Εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων Επεξεργασία υψηλού κινδύνου