Europejska Rada Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Inspektor ochrony danych