Европейски комитет за защита на данните

ОРЗД: Насоки, препоръки, най-добри практики

 

Endorsement of GDPR WP29 Documents

During its first plenary meeting the European Data Protection Board endorsed the GDPR related WP29 Guidelines, available here.