ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Άλλα έγγραφα

EDPB LIBE Report on the implementation of the GDPR - 26/02/2019

EDPB Statement 3/2019 on an ePrivacy regulation

EDPB Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns

Annex I to Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns

EDPB Statement 01/2019 on the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Information note on data transfers under the GDPR in the event of a no-deal Brexit - 12/02/2019

Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority - 12/02/2019

Opinion 3/2019 concerning the Questions and Answers on the interplay between the Clinical Trials Regulation (CTR) and the General Data Protection regulation (GDPR) - 23/01/2019

EU - U.S. Privacy Shield - Second Annual Joint Review report – 22/01/2019

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

Γνωμοδότηση 23/2018 σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις

EDPB statement on Economic Concentration - 27/08/2018

Δήλωση του ΕΣΠΔ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες - 25/05/2018