Европейски комитет за защита на данните

Twentieth Plenary Session: adopted documents