Европейски комитет за защита на данните

Бисквитки

„Бисквитки“, снемане на цифровите отпечатъци на устройството и записи на данни

Ние използваме „бисквитки“, снемане на цифровите отпечатъци на устройството и записи на данни за техническото функциониране на нашия уеб сайт и за събиране на статистическа информация.

„Бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки данни, които даден уеб сайт съхранява на компютъра или мобилното устройство на потребителя, посещаващ уеб сайта.

„Бисквитките на първата страна“ се запазват на компютъра от уеб сайта. Само този уеб сайт може да разчита такива „бисквитки“.  Даден уеб сайт може да използва и външна услуга за анализиране на начина, по който хората използват сайта. Europa Analytics е корпоративната услугата за анализ, използвана от Европейската комисия. Тя оценява ефективността на уеб сайта на ЕКЗД, хостван от Европейската комисия.

Europa Analytics поставя собствени „бисквитки“. Европейската комисия запазва пълен контрол върху данните, събирани чрез „бисквитките“ на първата страна, като съхранява данните на сървъри, които са изцяло собственост на Комисията и са под неин контрол. Данните няма да се споделят с други организации за целите на маркетинга, проучване на пазара или за търговски цели.

„Бисквитката“ на първата страна съдържа следната информация:

  • случаен уникален идентификатор на посетителя;
  • час на първото посещение на конкретния посетител;
  • час на предишното посещение на конкретния посетител;
  • брой посещения на конкретния посетител.

Постоянните „бисквитки“ се запазват на устройството и не се изтриват автоматично при затваряне на браузъра. За постоянни „бисквитки“ се генерира случаен идентификатор, позволяващ на Europa Analytics да установи когато даден потребител се върне на уеб сайта.

Всички бисквитки имат срок на валидност 13 месеца.

Снемане на цифровите отпечатъци на устройството

Europa Analytics използва механизъм за анонимизиране на IP адреса, който автоматично маскира част от IP адреса (интернет протокола) на всеки посетител, като прави практически невъзможно да се идентифицира конкретен посетител на сайта единствено чрез IP адреса.

Цифровите отпечатъци на устройството представляват информация за отдалечено компютърно устройство, събирана с цел идентификация. Тези цифрови отпечатъци могат да се използват за идентифициране на отделни потребители или устройства дори когато бисквитките са деактивирани. Валидността на цифровите отпечатъци е 30 минути. Ако обаче даден потребител избере отказ, цифровите отпечатъци на устройството няма да бъдат снемани.

Записи на данни

Записите са текстови файлове за съхраняване на информация на сървъра. За целите на анализа се поддържат следните записи, с изключение на случаите, когато потребителят избере отказ:

  • IP адрес (анонимизиран), местоположение, дата и час и час в местната часова зона на посетителя;
  • название, URL адрес на разглежданата страница и URL адрес на страницата, разглеждана преди настоящата страница;
  • информация относно използваното устройство (разделителна способност на екрана, дали е десктоп/лаптоп/мобилно устройство, марка, модел и др.) и относно интернет връзката (скорост на страницата);
  • операционната система, версията на браузъра, поддържаните от браузъра софтуерни приставки;
  • търсенията в сайта и файловете, които са разглеждани и изтеглени, както и проследените линкове към външни домейни;
  • основният език на използвания браузър и език на посетената страница.

Опция за отказ

По подразбиране навигацията се проследява от Europa Analytics, освен за друго, също и за събиране на статистическа информация. Възможно е вашата навигация, да не се проследява щракни тук.

Ако изберете отказ, ще получите „бисквитка“ за отказ (piwik_ignore), така че вашето решение да се запамети.

Ако деактивирате бисквитките от браузъра, не е възможно ефективно да се откажете от проследяване на навигацията, тъй като бисквитката piwik_ignore не може да бъде запаметена. В този случай моля, вижте раздел „Забрана на проследяването“ по-долу.

Забрана на проследяването

„Не ме проследявай“ позволява на посетителите да изберат да не бъдат проследявани от уеб сайтовете, включително за целите на анализ, използване на рекламни мрежи и насоциални платформи. 

Ако активирате забраната на проследяването във вашия уеб браузър, Europa Analytics ще се съобрази с вашия избор; всички посетители с „бисквитка“ piwik_ignore не се проследяват от Europa Analytics. „Не ме проследявай“ не функционира с Internet Explorer; за отказ от проследяване моля, изберете тук.

Ограничен достъп до информация

Цялата комуникация във връзка с аналитичните данните се шифрова с HTTPS протокол. Достъпът до аналитичните доклади, генерирани от Europa Analytics, се осъществява само чрез системата на Европейската комисия за идентификация (ECAS) от упълномощени служители на Комисията, занимаващи се с Piwik, съответният персонал на европейските институции или надлежно упълномощени външни подизпълнители, на които евентуално се възлага да анализират, да разработват и/или редовно да поддържат определени сайтове.

Записи за посещения

Europa Analytics автоматично изтрива записите за посещения след 13 месеца. Обобщените данни се съхраняват за неопределен период от Европейската комисия за целите на анализа.

За контакти

Конкретни въпроси за съхранението и употребата на данни от Europa Analytics и искания за допълнителна информация относно политиката на ЕКЗД във връзка с „бисквитките“ можете да изпращате на нашия уеб администратор.