Pracovná skupina zriadená podľa článku 29

Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 (WP 29) je nezávislou európskou pracovnou skupinou, ktorá sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa ochrany súkromia a osobných údajov do 25. mája 2018 (nadobudnutie účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Všetky archivované správy o pracovnej skupine zriadenej podľa článku 29 sa nachádzajú tu:

 

Pracovná skupina zriadená podľa článku 29