Ομάδα εργασίας του άρθρου 29

Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 είναι η ανεξάρτητη ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας που χειριζόταν θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έως τις 25 Μαΐου 2018 (έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ). Όλο το αρχείο ειδήσεων σχετικά με την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 είναι διαθέσιμο εδώ:

 

Ομάδα εργασίας του άρθρου 29