Pracovní skupina zřízená podle článku 29

Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (pracovní skupina zřízená podle článku 29) je nezávislá evropská pracovní skupina, která se zabývala problematikou ochrany soukromí a osobních údajů do 25. května 2018 (datum vstupu obecného nařízení o ochraně údajů v platnost). Všechny

 

Pracovní skupina zřízená podle článku 29