Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldus e-privaatsuse määruse läbivaatamise ja selle mõju kohta üksikisikute kaitsele seoses nende elektroonilise side puutumatuse ja konfidentsiaalsusega

25 May 2018
EDPB statement on ePrivacy Estonian 78.86 KB
Members: