Nuomonė 18/2020 dėl Nyderlandų kompetentingos priežiūros institucijos sprendimo dėl elgesio kodekso stebėsenos įstaigos akreditavimo reikalavimų patvirtinimo pagal BDAR 41 straipsnį projekto

23 July 2020
Nuomonė 18/2020 173.42 KB
Members:
Topics: