Advies 18/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Portugal ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)

3 October 2018
Advies 18/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Portugal ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG) 122.71 KB
Members: