Avizul nr. 18/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Portugalia privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor

3 October 2018
Avizul nr. 18/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Portugalia privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor [articolul 35 alineatul (4) din RGPD] 127.83 KB
Members: