Opinia 16/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy holenderski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)

3 October 2018
Opinia 16/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy holenderski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO) 1.25 MB
Members: