Advies 16/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Nederland ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)

3 October 2018
Advies 16/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Nederland ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG) 110.06 KB
Members: