Advies 13/2018over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Litouwen ingediende ontwerplijstvanverwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)

3 October 2018
Advies 13/2018over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Litouwen ingediende ontwerplijstvanverwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG) 592.74 KB
Members: