Arvamus nr 1/2018, milles käsitletakse Austria pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest,